wyszukiwarka wycieczek

Szybko znajdź wycieczkę swoich marzeń


 • Kalendarz


 • Kalendarz


 • Kalendarz

opis wycieczki

Kod oferty 55158-2094113

INFOLINIA 801 003 175
z tel.kom +48 13 49 250 55
koszt wg stawek operatorów

Prezentacja i opis oferty
Rezerwacja i potwierdzenie
Zakończenie rezerwacji

Hotel Sheraton Sharjah Beach Resort & Spa

Emiraty Arabskie Sharjah

Biuro podróży Rego Bis
Data wyjazdu:
10.02.2022
Wylot z:
Warszawa (WAW)
Pobyt:
8 dni
Dojazd:
Samolot
Pokoje:
(2)
Wyżywienie:
Wszystko W Cenie (AL)

Pogoda

Sprawdź pogodę w regionie

Powietrze: 23°C Morze: 23°C Szczegóły

cena już od: 5853 PLN

*****
Zjednoczone Emiraty Arabskie/Sharjah

ATUTY

prywatna pla?a i basen
wyj?tkowe centrum spa
kilka restauracji a'la carte

NASZYM ZDANIEM

Hotel Sheraton Sharjah Beach Resort?znajduje si? przy pla?y Al Muntazah -najd?u?szej pla?y w mie?cie, w pobli?u granicy z Emiratem Ajman. Z hotelu z ?atwo?ci? mo?na dostac si? do centrum miasta, muze?w, sklep?w i restauracji.
Obiekt zapewnia r??nego rodzaju atrakcje - du?y baseny, bogat? ofert? centrum spa, zaj?cia fitness czy mini club dla dzieci.

PO?O?ENIE

Muzeum Ajman - 2,4 km
Sharjah Heritage Musuem - 5,9 km
Sharjah Paintball Park - 7,4 km
Sharjah? Akwarium - 9,6 km
Lotnisko Dubaj - 17,5 km

PLA?A

Prywatna, piaszczysta pla?a zaraz przy obiekcie

DO DYSPOZYCJI GO?CI

Bezp?atnie: baseny, ca?odobowa recepcja, parking, Wi-Fi w obiekcie
P?atne dodatkowo: zabiegi SPA, masa?e, sauna, fryzjer, us?ugi konsjer?a

DLA DZIECI

sala zabaw
plac zabaw
kana?y telewizyjne dla dzieci
???eczko dla infanta na ?yczenie

POKOJE

Pokoje Deluxe bez balkonu oraz z balkonem, z widokiem na morze lub miasto oraz pokoje typu superior o podwy?szonym standardzie bez balkonu oraz z balkonem, z widokiem na morze lub miasto. W ka?dym mo?liwe jest zakwaterowanie 2 os?b doros?ych oraz trzeciej osoby doros?ej lub dw?jki dzieci do 12 lat na dostawce.?
Wszystkie pokoje posiadaj? bezp?atny dost?p do szybkiego Internetu, telewizj?, zestaw do parzenie kawy i herbaty, sejf oraz ?azienk? z wann? lub prysznicem i suszark? do w?os?w. W ka?dym pokoju znajduje si? klimatyzacja.

UDOGODNIENIA

dwa baseny
le?aki i r?czniki przy basenie
prywatna pla?a
centrum fitness
trener personalny
zaj?cia fitness
zabiegi SPA
fryzjer
masa?e
?a?nia turecka, ?a?nia parowa
sauna
lekcje gotowania
wieczory tematyczne z muzyk?
rzutki
tenis sto?owy
bilard
bezp?atny parking
Wi-Fi w obiekcie
ca?odobowa recepcja
przechowalnia baga?u
bankomat
wymiana walut
us?ugi konsjer?a
faks, ksero
monitoring i ochrona ca?odobowa
sejf
wypo?yczalnia samochod?w?
winda
pokoje dla niepe?nosprawnych

WY?YWIENIE

Do wybory wy?ywienie BB, HB, FB lub All Light. ?niadania, obiady i kolacje w formie bufetu? serwowane s? w restauracji Gusti.?
W przypadku wy?ywienie BB, HB i FB do posi?k?w podawany jest jeden nap?j bezalkoholowy lub woda mineralna.?
Soft All Inclusive obejmuje 3 posi?ki w formie bufetu w restauracji Gusti oraz nieograniczone przek?ski w godzinach 10:00-19:00 w barze przy basenie oraz napoje bezalkoholowe (woda, soki, napoje gazowane).
Restauracje i bary a la carte (p?atne dodatkowo):
Marasea - ryby, owoce morza
Al Qubtan - restauracja przy pla?y; kuchnia mi?dzynarodowa
Arjwan - kuchnia arabska
Al Mahatta - desery, przek?ski, kawa, herbata
Link Caf? - kawiarnia, desery

DODATKOWE INFORMACJE

Zakwaterowanie od 15:00, wykwaterowanie do 12:00
Zwierz?ta nie s? akceptowane
Honorowane s? karty MasterCard, Visa, JCB, Diners Club, American Express
W hotelu wymagany jest depozyt

OBOWI?ZKOWE DOP?ATY

20 AED/noc/pok?j - op?ata klimatyczno-administracyjna w przypadku apartament?w z jedn? sypialni?

CENA ZAWIERA

- Przelot samolotem rejsowym z Polski do Dubaju w klasie economy
- Nocleg oraz wy?ywienie zgodnie z wykupion? ofert?,
- Transfer autokarem na trasie lotnisko - hotel - lotnisko
-?Ubezpieczenie rozszerzone ?WIAT obejmuj?ce: ubezpieczenie od zachorowania w nast?pstwie epidemii, KL do 50 000 EUR, NNW do 4 000 EUR, baga? podr??ny 400 EUR, ubezpieczenie od chor?b przewlek?ych
- Opiek? angloj?zycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta na miejscu
- Ca?odobowy telefon alarmowy do biura Rego-Bis w Polsce
- Op?at? na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
- Op?at? na Turystyczny Fundusz Pomocowy
- Podatek Vat
Oferta z przelotem:
Dla lot?w na po??czeniach rejsowych/liniowych realizowanych liniami Emirates baga? podr?czny 7 kg oraz baga? rejestrowany 25 kg w cenie
Dla lot?w na po??czeniach rejsowych/liniowych realizowanych liniami Fly Dubai baga? podr?czny 7 kg oraz baga? rejestrowany 20 kg w cenie.

CENA NIE ZAWIERA

- Op?aty lokalnej - Tourism Dirham Fee p?atnej w hotelu w wysokoci: 20 AED /pok?j / noc w hotelach 5*, 15?AED /pok?j / noc w hotelach 4*, 10?AED /pok?j / noc w hotelach 3* (1 AED = ok 1,1 z?)
- Wycieczek fakultatywnych,
- ?wiadcze? nieprzewidzianych w ofercie

WA?NE INFORMACJE DOTYCZ?CE PRZEPIS?W WJAZDOWYCH

Przy podr??y do Zjednoczonych emirat?w Arabskich?wymagane jest posiadanie paszportu wa?nego co najmniej 6 miesi?cy?(od daty wjazdu do kraju).?
Polacy, kt?rzy podr??uj? do Zjednoczonych Emiart?w Arabskich zobligowani s? do posiadania wizy.
Bezp?atne wizy w postaci piecz?ci w paszporcie otrzymane na przej?ciach granicznych (lotniczych, drogowych i morskich) zezwalaj? na jednorazowy pobyt w ZEA do 30 dni.

ZASADY WJAZDU - COVID

Podr??ni udaj?cy si? z polski na wakacje do Zjednoczonych Emirat?w Arabskich, przy podr?zy na lotnisko w Dubaju,?maj? obowi?zek poddania si? testowi PCR wykonanego nie wcze?niej ni? 72 godziny przed wylotem. Obowi?zek test?w dotyczy os?b powy?ej 12 roku ?ycia
Od pasa?er?w wymaga si? ponadto pobrania na smartfon aplikacji mobilnej COVID-19 DXB APP, zarejestrowania tam swoich danych a tak?e wydrukowania negatywnego wyniku testu PCR w j?zyku angielskim (dotyczy ka?dego uczestnika podr??y).
Przy przelotach liniami Fly Dubai oraz Emirates dokument potwierdzaj?cy test PCR wymagany jest tylko na wylocie z Polski (wynik testu musi by? wydrukowany i przet?umaczony na j.angielski).
Dodatkowo pasa?erowie zobligowani sa do uzupe?nienia:
- Deklaracji Pasa?era Dla Cel?w Ochrony Zdrowia Publicznego w zwi?zku z COVID-19
-?Karty Lokalizacji pasa?era?(wymagane po jednej na ka?dy przelot dla ka?dego uczestnika - zar?wno przy wylocie jak i powrocie do Polski).

REZERWACJE DO POTWIERDZENIA

Oferty wakacji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich podlegaj? innym zasadom zak?adania rezerwacji (szczeg??y poni?ej), zaliczkowania oraz nie s? obj?t? aktualn? promocj?.
Rezerwacje, w kt?rych przelot oparty jest na samolocie rejsowym/liniowym po za?o?eniu musz? zosta? potwierdzone przez Organizatora. Warunkiem potwierdzenia takiej rezerwacji jest wp?ata zaliczki (29% warto?ci ceny imprezy) w momencie za?o?enia rezerwacji. Cena ofert z przelotem samolotem rejsowym/liniowym uzale?niona jest od AKTUALNEJ ceny przewo?nika, zatem mo?e ulec zmianie w trakcie zak?adania lub w momencie potwierdzania przez Organizatora rezerwacji. W sytuacji, gdy pojawi? si? wy?ej opisane r??nice w cenie, Organizator b?dzie si? kontaktowa? z Klientem lub Agentem w celu potwierdzenia akceptacji nowej ceny.
WA?NE: prosimy o uwa?ne sprawdzanie podawanych danych osobowych - wszelkie, nawet kosmetyczne zmiany danych Klienta w przypadku rezerwacji ofert opartych o samoloty rejsowe s? p?atne.

SK?ADKA NA TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWY

Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP) zosta? utworzony na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020, o szczeg?lnych rozwi?zaniach zwi?zanych z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chor?b zaka?nych oraz wywo?anych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz 1842 z p??n. zm.).
- sk?adka TFP? jest obowi?zkowa
- sk?adka TFP jest naliczana od ka?dego podr??nego bior?cego udzia? w imprezie turystycznej
- sk?adka TFP nie podlega zwrotowi
Sk?adka TFP dotyczy imprez samolotowych na czarterach i samolotach rejsowych/liniowych, imprez autokarowych, objazd?w, oboz?w m?odzie?owych, imprez z dojazdem w?asnym (z wy??czeniem imprez typu ekspress).

DODATKOWE UBEZPIECZENIE NA WYPADEK KWARANTANNY LUB IZOLACJI

Pomoc w przypadku izolacji
W przypadku na?o?enia na Ubezpieczonego konieczno?ci poddania si? izolacji z powodu nag?ego zachorowania na Covid-19 podczas pobytu za granic? zgodnie z przepisami kraju, w kt?rym Ubezpieczony przebywa, Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty zwi?zane z obowi?zkow? izolacj?, je?eli izolacja nie mo?e si? odby? w dotychczasowym miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego lub czas jej trwania przekracza zaplanowany czas pobytu w ramach imprezy turystycznej. W takim przypadku Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty zakwaterowania i wy?ywienia w standardzie nie wy?szym ni? wcze?niej przewidziany umow? zwi?zan? z podr???, z wy??czeniem napoj?w alkoholowych, maksymalnie do limitu 1.000 euro na osob?. Ubezpieczenie dost?pne jest po op?aceniu dodatkowej sk?adki.
Pomoc w przypadku kwarantanny
W przypadku na?o?enia na Ubezpieczonego przez lokalne s?u?by sanitarne konieczno?ci poddania si? kwarantannie w zwi?zku z Covid-19 podczas pobytu za granic?, zgodnie z przepisami kraju, w kt?rym Ubezpieczony przebywa, Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty zwi?zane z obowi?zkow? kwarantann?, je?eli kwarantanna nie mo?e si? odby? w dotychczasowym miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego lub czas jej trwania przekracza zaplanowany czas pobytu w ramach imprezy turystycznej. W takim przypadku Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty zakwaterowania i wy?ywienia w standardzie nie wy?szym ni? wcze?niej przewidziany umow? zwi?zan? z podr???, z wy??czeniem napoj?w alkoholowych oraz koszty transportu powrotnego do Polski lub kraju rezydencji je?eli przekraczaj? pierwotnie przewidziany czas podr??y, maksymalnie do limitu 1.000 euro na osob?. Ubezpieczenie dost?pne jest po op?aceniu dodatkowej sk?adki.

WA?NE INFORMACJE

Zawarte w Serwisie informacje dotycz?ce imprez turystycznych REGO-BIS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa nie stanowi? oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz s? zaproszeniem do zawarcia umowy, o kt?rym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.
Prosimy o zapoznanie si? z przepisami wjazdowymi dotycz?cymi danego kraju.

INFORMACJA DLA PODR?UJ?CYCH Z DZIE?MI

Informacja dla podr??uj?cych z dzie?mi do 18 lat - Pisemna zgoda na podr?? osoby ma?oletniej jest potrzebna. Dokument taki powinien zawiera? termin pobytu dziecka na terenie danego kraju, dane osobowe i numer paszportu dziecka oraz dane osobowe i numer paszportu osoby, pod kt?rej opiek? znajduje si? dzieckona wycieczce. Taki sam dokument powinien mie? ze sob? jeden z rodzic?w, je?eli drugi rodzic nie bierze udzia?u w podr??y. (Za polakzagranica.msz.gov.pl)

Wspólrzędne GPS

Szerokość: ºN Długość: ºE

  Prognoza pogody dla regionu Sharjah | Emiraty Arabskie

  Dzisiaj, 21-01-2022

  Sytuacja meteorologiczna Temperatura powietrza Temperatura wody Wilgotność powietrza Wiatr, kierunek oraz prędkość
  słonecznie / °C 23 °C % | km/h

  Prognoza na kolejne dni

  Dzisiaj, 21-01-2022

  Dzień tygodnia
  Sytuacja
  Temp. dzień / noc

  1. Jak dokonać zakupu wczasów na stronie Radtur.pl?

  2. Co oznacza Gwarancja Najniższej Ceny?

  3. Jak wygląda przekazanie dokumentów zaświadczających zakup wczasów?

  4. Jakie są możliwe formy płatności ?

  5. Czy można dokonać zapłaty inną walutą niż PLN?

  6. Czy mogę zarezerwować wczasy a zapłacić za nie parę dni później?

  7. Czy można wybrać wczasy na stronie Radtur.pl a zakupu dokonać bezpośrednio w oddziałach?

  8. Czy za zakup on-line pobierana jest dodatkowa opłata?

  9. Co zawierają ceny wycieczek podanych na stronie?

  10. Czy w czasie trwania wczasów biuro udziela pomocy?

  11. W jakich godzinach można kontaktować się z biurem?

  12. Czy istnieje możliwość odzyskania pieniędzy w przypadku nie skorzystania z zakupionych wczasów?

  13. Jak ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji? Ile ono kosztuje?

  14. Co zrobić gdy potwierdzenie zakupu ulegnie zniszczeniu?

  15. Ile alkoholu i papierosów mogę zabrać ze sobą lecąc do Włoch?

  16. Czy w cenie wczasów jest wliczona polisa ubezpieczeniowa?

  17. Jak dużo bagażu można ze sobą zabrać?

  18. Czy możliwe jest zabranie na wczasy pieska?

  19. Ile godzin przed wylotem muszę stawić się na lotnisku?

  20. Czy osoba płacąca za wczasy musi być ich uczestnikiem?

  21. Nie mogę znaleźć odpowiedniej dla siebie wycieczki. Co robić?

  22. Czy mogę otrzymać fakturę za zakupione wczasy?

  23. Czy istnieje możliwość dokupienia dodatkowego ubezpieczenia?

  24. Jeśli jadę do kraju w którym obowiązują wizy to czy są one wliczone w cenę wycieczki?

  25. Czy mogę latać samolotem w ciąży?

  26. Do kogo zgłosić się z pytaniami po zarezerwowaniu wczasów?

  27. Skąd będę wiedział że moja rezerwacja została potwierdzona?

  28. Co zrobić jak moje dane rezerwacji okażą się błędne?

  29. Inne problemy.

  Hotel Sheraton Sharjah Beach Resort & Spa nie posiada jeszcze żadnej opinii

  poznaj opinie innych

  Poznaj opinię innych!

  Sprawdź oceny tego hotelu!

  dodaj nową opinię

  Byłeś w tym hotelu?

  Podziel się swoimi wrażeniami

  Oferty podobne do ofert hotelu Sheraton Sharjah Beach Resort & Spa

  Wybierz najbardziej interesującą Cię wycieczkę.

  • Hotel Coral Beach Resort opinie

   Coral Beach Resort Emiraty Arabskie

   od 5634 PLN

   : ****
   Zjednoczone Emiraty Arabskie/Sharjah ATUTY : prywatna plaĚźa hotelowa
   atrakcje dla dzieci NASZYM ZDANIEM : Coral Beach to nowoczesny nadmorski resort, idealny na rodzinne wakacje. Oferuje on dostęp do hotelowej plaży, dwa baseny i liczne udogodnienia, jak np. SPA, centum


  • kalkulator ceny

   Wybierz opcje oferty

  • Warszawa
  • 8 dni
   9 dni
   10 dni
  • AL - Wszystko W Cenie
   HB - Śniadanie I Obiadokolacje
   BB - Śniadanie
   FB - Pełne Wyżywienie
  • Niestety w chwili obecnej nie ma możliwości rezerwacji dla wybranej przez Państwa opcji. Proszę spróbować zmienić takie parametry jak :Lotnisko wylotowe, długość pobytu, wyżywienie, typ pokoju

   całkowita cena:  PLN

   Szacowana cena dla wybranych opcji oferty  Nie masz czasu na szukanie ofert?

  Skontaktuj się z nami a przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb

  INFOLINIA 801 003 175

  z tel.kom +48 13 49 250 55

  koszt wg stawek operatorów

  zwiń/rozwiń

  Więcej sposobów kontaktu

  Oddział Galeria Krosno :

  13 49 250 55

  795 723 887

  koszt wg stawek operatorów

  EMAIL : galeria@radtur.pl

  Oddział Naftowa :

  13 43 206 00

  794 723 887

  koszt wg stawek operatorów

  EMAIL : biuro@radtur.pl

  Oddział Jasło :

  13 448 19 55

  606 177 336

  koszt wg stawek operatorów

  EMAIL : jaslo@radtur.pl

  wirtualny konsultant

  Twój prywatny consierge

  Nie wiesz co wybrać? Napisz wiadomość i zostaw namiar. My zajmiemy się resztą…


  Zapisz się do naszego newslettera

  Będziemy Cię informować o nowościach i promocjach